Daugiau informacijos jau visai netrukus

KTU tautinio meno ansamblio Nemunas 70 metų jubiliejus!